Hakkımızda

Hakkımızda

İLKELERİMİZ:

a- Kulüpler, kulüplerle devlet, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz .

b- Yasaların ve yönetmeliklerin ön gördüğü yasaklara ve kurallara uyar.

c- Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.

d- Türk spor camiasına “Türk Spor Ailesi” gözü ile bakar, yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmaya büyük çaba gösterir.

e- Tüm spor dallarında “Hakemler yargıç kadar saygındır” ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.


Misyonumuz

her yaştan bireyin sporu yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak, aynı zamanda, spor yapmayı çağdaş yaşamın bir gereği olarak algılayan, mutlu kendine güvenen çocuklar ve gençler yetiştirme hedefine ulaşmak üzere, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı, disiplinli, mücadele gücü yüksek, şehrimizi tüm ülke çapında ve uluslararası platformlarda temsil edecek kulüpler kurulmasını sağlamak, desteklemek ve buralardan ahlaklı sporcuların yetişmesine zemin hazırlamaktır.

Vizyonumuz

ortak bir amaca inanan çalışmalarla modern çalışma yöntemlerini kullanarak gençlik ve spor alanlarında ki hizmet faaliyetlerinin toplumsallaşmasını ve kurumsallaşmasını sağlamış bir federasyon olarak spor eğitimi ve öğretimi, araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu içinde gelişmiş, paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile spor bilimleri alanına hizmet eden, dolayısıyla sağlıklı bireylerin elde edilmesinde ve performans sporunun gelişmesinde öncülük eden bir sivil toplum kuruluşu olarak; eğitim, organizasyon ve etkinliklerimizi sürdürmektir.